Máy nóng lạnh Apec Home

Máy nóng lạnh Apechome AC-05WD

Máy nóng lạnh Apechome AC-05WD Hãng sản xuất:     APEC HOME Dung tích bình lạnh (lít) :    1 Dung tích bình nóng (lít) :    5 Nhiệt độ lạnh (độ C) :    10 Nhiệt độ nóng (độ C) :    95 Ngăn lạnh :    1 ngăn Công suất làm nóng (W) :    550 Công suất làm lạnh (W) :    100 Nguyên lý làm lạnh :    Block Nguồn điện     :220V/50HZ Kích thước (mm) :    340 x 330 x 985 Xuất xứ :    Vietnam Chi tiết >>

Máy nóng lạnh Apechome WD-APH72R

Máy nóng lạnh Apechome WD-APH72R Hãng sản xuất:     APEC HOME Nhiệt độ lạnh (độ C) :    4 Nhiệt độ nóng (độ C)     :95 Ngăn lạnh :    1 ngăn Công suất làm nóng (W) :    500 Công suất làm lạnh (W) :    95 Nguồn điện :    220V 50Hz Kích thước (mm) :    395 x 365 x 1080 Chi tiết >>

Máy nóng lạnh Apechome WD-APH89

Máy nóng lạnh Apechome WD-APH89 Hãng sản xuất:     APEC HOME Dung tích bình lạnh (lít):     1 Dung tích bình nóng (lít) :    2 Nhiệt độ lạnh (độ C) :    4 Nhiệt độ nóng (độ C) :    95 Ngăn lạnh :    1 ngăn Công suất làm nóng (W) :    500 Công suất làm lạnh (W) :    95 Nguồn điện :    220V 50Hz Kích thước (mm) :    395 x 365 x 1050 Chi tiết >>

Máy nóng lạnh Apechome WD-APH72B

Máy nóng lạnh Apechome WD-APH72B Hãng sản xuất :    APEC HOME Nhiệt độ lạnh (độ C) :    4 Nhiệt độ nóng (độ C) :    95 Ngăn lạnh :    1 ngăn Công suất làm nóng (W) :    500 Công suất làm lạnh (W) :    95 Nguồn điện :    220V 50Hz Kích thước (mm) :    395 x 365 x 1080 Chi tiết >>